Prokurator wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Wyrok uniewinniający Magdalena Adamowicz zapadł 1 czerwca 2022 roku przed Sądem Rejonowym dla Gdańska Południe w Gdańsku. Akt oskarżenia prokuratura skierował w sierpniu 2020 roku. Postępowanie dotyczyło nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. 

Zdaniem prokuratury sąd nie wziął pod uwagę podstawowych dowodów w postaci przesłuchania w charakterze świadków członków najbliższej rodziny Magdaleny A. W toku postępowania świadkowie zmieniali wersję swoich zeznań, więc w ocenie prokuratury ich przesłuchanie jest kluczowe dla ustalenia nieprawidłowości dotyczących stanu majątkowego Magdaleny A. Takie zachowanie sądu ma być sprzecznie z dotychczasowo przyjętą linią orzeczniczą. 

Czytaj więcej

Sąd wydał wyrok ws. zeznań podatkowych Magdaleny Adamowicz

Z tego tytułu prokuratura wniosła apelację argumentując to, że "prawidłowa analiza przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny prowadzi do wniosku, że uzyskiwane przez oskarżoną Magdalenę A. środki pieniężne należało traktować jako przychody pochodzące z tzw. „innych źródeł”, które powinny podlegać opodatkowaniu. Brak takiego opodatkowania skutkuje odpowiedzialnością karną z kodeku karnego skarbowego o co została oskarżona Magdalena A".

Prokuratura wskazała również, że sąd w uzasadnieniu potwierdził, że wyjaśnienia oskarżonej należy uznać na niewiarygodne, ale ostatecznie nie miały one wpływu na treść rostrzygnięcia i wydania wyroku uniewinniającego - w podobnych przypadkach przed gdańskim sądem zapadały jednak wyroki skazujące co przyznała prokuratura.