Obecnie osoby niesłyszące nie mogą zdobyć uprawnień do kierowania ciężarówką. Sejmowa Komisja do spraw Petycji chce złagodzić przepisy. Przygotowała nowelę ustawy o kierujących pojazdami, by całkowity lub częściowy ubytek słuchu mógł być uznany za przeciwwskazanie do ubiegania się tylko o prawo jazdy kat. D1 albo D (autobusy). Na wniosek przystępującego do egzaminu wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewni też pomoc tłumacza języka migowego.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. ©?

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie