Minister infrastruktury szykuje remanent na drogach. Projekt noweli rozporządzenia trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Dzięki zmianom znaki – szczególnie te wpływające na bezpieczeństwo – mają być lepiej widoczne i bardziej precyzyjne. Przykład? Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" i D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości", a także tabliczka T-27 wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, mają być przygotowane na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej. By było je widać z daleka.

Czytaj więcej

Nowe znaki drogowe

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe