Wymiana rosyjskiego prawa jazdy na polskie: uprawnienie ma być jednakowe

Rosyjskie prawo jazdy może być wymienione na polskie, jeżeli daje możliwość prowadzenia tych samych pojazdów.

Publikacja: 29.03.2019 07:49

Wymiana rosyjskiego prawa jazdy na polskie: uprawnienie ma być jednakowe

Foto: Adobe Stock

Rosyjskie prawo jazdy, o którego wymianę na polski odpowiednik wystąpiła jego posiadaczka, obejmowało kategorie M, B i B1. Do tej ostatniej kategorii dodano jednak adnotację „AS". Zgodnie z rosyjskimi przepisami taka adnotacja oznacza ograniczenie uprawnień do kategorii B1, czyli do kierowania czterokołowcem lekkim i motorowerem.

Czytaj także: Prawo jazdy: Niemiec nie obejdzie przepisów z polskim dokumentem

Prezydent Łodzi uznał, że wymiana jest niemożliwa. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy zawiera jakieś ograniczenie, uwzględnia się je w polskim dokumencie. Treść dokumentów rosyjskiego i polskiego nie jest jednak tożsama. Jeżeli polski kierowca ma prawo jazdy kategorii B, może prowadzić również czterokołowce lekkie i motorowery. Z rosyjskiego dokumentu wynika natomiast, że wnioskodawczyni nie ma takich uprawnień. A w polskim ustawodawstwie brak odpowiednika kodu „AS".

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kobieta zarzuciła, że nie było podstaw do odmowy wymiany prawa jazdy. Z zestawienia uprawnień wynikających z rosyjskiego prawa jazdy oraz kategorii B, M i B1 w Polsce wynika, że są one tożsame. Posiadacz polskiego prawa jazdy kategorii B1 może kierować czterokołowcem, motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. Według rosyjskiego ustawodawstwa osoba mająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B1 oraz M może prowadzić m.in. pojazdy czterokołowe, motorowery oraz pojazdy lekkie czterokołowe.

WSA ocenił, iż polskie organy przedwcześnie uznały, iż zakres uprawnień nie jest tożsamy. Rzeczywiście, rosyjskie prawo jazdy zawiera nieznane polskiemu prawu ograniczenie uprawnień w prowadzeniu pojazdów kategorii B1 – przyznał sąd. Zwrócił jednak uwagę, że skarżąca posiada również uprawnienia kategorii M, która według rosyjskich przepisów uprawnia do kierowania motorowerami i czterokołowcami.

Należy więc ponownie wystąpić do organu rosyjskiego – zalecił sąd, uchylając obie zaskarżone decyzje. Jeżeli rosyjski organ potwierdzi, że zakres uprawnień z kategorii B, B1 i M jest tożsamy z zakresem uprawnień przewidzianych w polskim prawie jazdy dla kategorii B i B1, uzasadnione będzie uwzględnienie wniosku skarżącej o wydanie prawa jazdy odpowiednich kategorii. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Łd 1066/18

Rosyjskie prawo jazdy, o którego wymianę na polski odpowiednik wystąpiła jego posiadaczka, obejmowało kategorie M, B i B1. Do tej ostatniej kategorii dodano jednak adnotację „AS". Zgodnie z rosyjskimi przepisami taka adnotacja oznacza ograniczenie uprawnień do kategorii B1, czyli do kierowania czterokołowcem lekkim i motorowerem.

Czytaj także: Prawo jazdy: Niemiec nie obejdzie przepisów z polskim dokumentem

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?