Osoby, które po 19 stycznia 2013 r. ubiegały się o wydanie prawa jazdy na motocykl, a nie mają 24 lat, nie dostaną dokumentu. Nie zmienia tego fakt, że zdały egzamin na kategorię A, i to przed wejściem w życie przepisów zaostrzających kryterium wiekowe dla motocykli. Sprawę przesądził właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną rzecznika praw obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Całe zamieszanie wywołał jeden z przepisów ustawy o kierujących pojazdami, który wszedł w życie 19 stycznia 2013 r. Wprowadził on wymagany minimalny wiek do kierowania motocyklem (A) – 24 lata. Kierowca mógł być młodszy – mieć 20 lat – jeśli wcześniej przez dwa lata miał kat. A2 (na mniejsze i lżejsze motocykle). I tu pojawiły się problemy. Jednym zajmował się sąd w Olsztynie.

Paweł R. zdał egzamin na motocykl, zanim weszły w życie surowsze przepisy. Prawie równocześnie robił też kurs na kat. B (samochód osobowy). Jego dokumentacja dotycząca zarówno zdanego wcześniej egzaminu na kat. A, jak i późniejszego na kat. B trafiły do wydziału komunikacji w marcu (a więc już po wejściu w życie zmienionej ustawy o kierujących pojazdami). Mężczyzna poprosił, aby przesłano je razem po ukończeniu drugiego z kursów.

Starosta odmówił mężczyźnie wydania prawa jazdy na kat A. Uznał, podobnie zresztą jak i WSA, że nie spełnia on warunku posiadania wymaganego ustawą wieku do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. A. W uzasadnieniu podkreślił, że nowe przepisy obowiązują od 19 stycznia 2013 r. i nie zawierają przepisów przejściowych, w związku z czym organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa określonych w chwili orzekania.

Zaznaczył również, że choć egzamin państwowy złożony z wynikiem pozytywnym przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniający wymagania w niej określone, to jednak w celu uzyskania prawa jazdy niezbędne jest spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek. W tym minimalnego wieku do kierowania pojazdami. Pozytywny wynik egzaminu to tylko jeden z warunków.

– W związku z tym, że wnioskodawca ma ukończone 19 lat, nie spełnia wymogu minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami kategorii A (wynosi on 24 lata) – stwierdził sąd. Z tego względu nie można było orzec o wydaniu mu prawa jazdy kategorii A, mimo że zdał egzamin na prawo jazdy tej kategorii.

Co WSA radzi zainteresowanemu?

Rozważyć możliwość ubiegania się o prawo jazdy kategorii A2, a potem ewentualnie po dwóch latach o prawo jazdy kategorii A. W innym wypadku na dokument uprawniający do prowadzenia motocyklu będzie musiał czekać pięć lat.