Zgodnie z zaktualizowanymi wytycznymi dyrektor szkoły, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, ma wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi. Chodzi np. o obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych czy w świetlicy. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni powinien być wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Czytaj też: Szkolne świetlice na bakier z prawem i wytycznymi sanepidu

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Ponieważ istnieje tam możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem, dodany został zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć:

"w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

Wszystkie wytyczne i zalecenia w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie epidemii znajdują się na stronie MEN.