Przybywa zachorowań, więc wzrasta reżim sanitarny. W czerwonych strefach nie wolno już organizować wesel i przyjęć. W strefie żółtej zostały bardzo ograniczone. Większość nowożeńców może liczyć na zwrot środków, w dużo gorszej sytuacji są natomiast restauratorzy.

– Nowożeńcy powinni przeanalizować treść umowy z restauratorem lub właścicielem sali weselnej. Ograniczenia w organizowaniu tego typu imprez występują już od marca br. W wielu umowach są więc zapisy pozwalające na modyfikację liczby gości, zmianę terminu lub uwzględniające zasady rozliczeń między stronami w razie konieczności odwołania imprezy. W razie braku takich zapisów możliwe jest aneksowanie umowy. Wymaga to jednak współdziałania obu stron, co nie zawsze jest możliwe – tłumaczy Anna Migdał, radca prawny w MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes w Sosnowcu.

Czytaj także:

Koronawirus: od soboty 17 października nowe obostrzenia - pełna lista

– Gdy umowa nie zawiera żadnych regulacji albo nie została nawet zawarta na piśmie, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy wpłata uiszczona przez klienta do restauracji bądź domu weselnego miała formę zadatku czy też zaliczki – wyjaśnia Bartosz Kosek, adwokat oraz partner w Kancelarii Kochański i Partnerzy. – Wynika to z samej umowy lub z ustaleń stron (m.in. korespondencji e-mailowej, SMS). W wypadku zadatku sprawa jest prostsza. Zgodnie z art. 394 § 3 k.c., gdy nie dojdzie do wykonania umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (a tą jest zakaz organizacji wesel), zadatek podlega zwrotowi. Sytuacja komplikuje się, gdy mamy do czynienia z zaliczką. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 495 § 1 k.c. Zgodnie z nim w wypadku tzw. niemożliwości świadczenia wskutek okoliczności, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, strony nie mogą wzajemnie oczekiwać jego spełnienia (tj. organizacji wesela). Gdy jakieś świadczenia już zostały wykonane, np. zapłacona zaliczka, strona, która ją otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu według przepisów o tzw. bezpodstawnym wzbogaceniu – podkreśla mec. Kosek.

Zwracana kwota może zostać pomniejszona o wydatki poniesione przez restaurację, np. koszty zakupionych materiałów czy produktów spożywczych, o ile nie mogą one zostać wykorzystane przez te podmioty w inny sposób.

Sami zaś restauratorzy czy właściciele domów weselnych, którzy ponieśli szkodę z powodu zakazów i obostrzeń, mogą wystąpić z żądaniem odszkodowania od Skarbu Państwa za działanie lub zaniechanie legislacyjne.