Mapa punktów szczepień została udostępniona na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien. Punkty zlokalizowano najczęściej w przychodniach i gabinetach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, szpitalach i innych stacjonarnych placówkach medycznych, a także w mobilnych zespołach szczepiących i centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Obecnie najwięcej punktów szczepień jest w województwach mazowieckim (841) i śląskim (671), najmniej - w Lubuskiem (162).

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego i niemedycznego szpitali, pracowników domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, a także zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, aptekach, hurtowniach farmaceutycznych i studentów medycyny.

Na przełomie stycznia i lutego rozpoczną się szczepienia osób zakwalifikowanych do etapu I: pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osób powyżej 60 lat - w kolejności od najstarszych, a także  służb mundurowych, nauczycieli i pracowników żłobków.

Czytaj też:

Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne. Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 w każdym przypadku będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Niemożliwa będzie kwalifikacja na podstawie teleporady.