Rehabilitacja ma wspomóc sprawność oddechową ozdrowieńców. Jak zapewnia Fundusz, pozytywnie wpłynie też na ich kondycję psychiczną. Program, opisany w zarządzeniu prezesa NFZ nr 63/2021/DSOZ, gwarantuje od dwóch do sześciu tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie Covid-19 osobom ze zmniejszoną wydolnością fizyczną i oddechową, które leczenie zakończyły nie później niż 12 miesięcy temu. Do programu skieruje lekarz na podstawie wyników: badania RTG klatki piersiowej z opisem i EKG wykonanych po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualnej morfologii, OB oraz CRP (białka ostrej fazy).

Pacjenci mogą liczyć na opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje psychologiczne, a także 96 zabiegów fizjoterapii, w tym kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu, opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, a także drenaże ułożeniowe, masaże, hydro- i fizykoterapię, leczenie dietetyczne, a także leczenie rehabilitacyjne chorób współistniejących.

W programie znalazła się też balneologia – wodne kąpiele o stopniowanej temperaturze, szczególnie kwasowęglowe, gazowe kąpiele CO2, a także okłady z pasty borowinowej. Skorzystają też z treningów relaksacyjnych, terenoterapii i treningów marszowych oraz edukacji zdrowotnej.

Placówka biorąca udział w programie zapewni leki i wyroby medyczne niezbędne do rehabilitacji. Na kontrakt mogą liczyć podmioty, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenia rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym i są wpisane w wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Na początku i końcu leczenia pacjent zostanie poddany serii badań, które pozwolą ocenić jego skuteczność: testowi wysiłkowemu, ocenie nasilenia duszności, spirometrycznej ocenie czynności układu oddechowego, ocenie stanu odżywienia (m.in. BMI) oraz ocenie funkcjonalnej w skali Barthel. Za osobodzień Fundusz zapłaci blisko 188 zł.

Według danych na poniedziałek (12 kwietnia) z koronawirusa wyzdrowiało już blisko 2,2 mln osób. Wiele z nich zmaga się z objawami ograniczającymi aktywność i utrudniającymi normalne funkcjonowanie – pogorszeniem funkcji płuc, zmniejszeniem siły mięśniowej, przewlekłym zmęczeniem, powikłaniami neurologicznymi czy kardiologicznymi. Wielu z nich można pomóc dzięki rehabilitacji.

Podstawa prawna: zarządzenie prezesa NFZ nr 63/2021/DSOZ ws. świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19