Szef MEN podkreślił jednocześnie, że możliwe będą dodatkowe obostrzenia w powiatach "żółtych" i "czerwonych", gdzie zwiększone jest zagrożenie epidemiologiczne.

Podczas konferencji Dariusz Piontkowski mówił o dwóch modelach działania (B i C), w niektórych powiatach lub placówkach, gdzie pojawi się podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem wśród uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły.

Model zdalny (model C), czyli całkowite zakończenie zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne, jakie miało miejsce w ostatnim roku szkolnym.

Drugi to model mieszany (model B). Chodzi o sytuacje, kiedy np. grupa uczniów znajdzie się w kwarantannie - będą oni mogli mieć zajęcia na odległość.

Jak zaznaczył Dariusz Piontkowski, o wprowadzeniu danego modelu dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego

Podczas konferencji potwierdzono, że uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje, aby każdy placówka stworzyła izolatkę dla dzieci z objawami koronawirusa.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.