Biuro rzecznika przekazało dzwoniącej, że o zakończeniu izolacji w przypadku pacjenta hospitalizowanego w szpitalu covidowym decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Eksperci wyjaśnili, że informacje dot. osoby spełniającej kryteria wypisu ze szpitala są jej przekazywane przez lekarza i mieszczą się w dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 3a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zakończenie izolacji następuje po 3. dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji.

Czytaj także: Koronawirus: izolacja matki od noworodka narusza prawa pacjenta

O standardach hospitalizacji pacjenta zakażonego covid-19 stanowią również postanowienia ogólne do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. ws. standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Regulacje wskazują, że pacjent u którego ustąpią przyczyny hospitalizacji, jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu, kierowany do izolacji albo izolacji w warunkach domowych, bądź do leczenia szpitalnego.

Biuro RPO podkreśliło, że w oparciu o powołane regulacje wypisanie ze szpitala covidovego z powodu ustania przyczyny hospitalizacji nie musi oznaczać końca obowiązkowej izolacji. - (...) może być ona przez lekarza przedłużona i odbywana przez wskazaną osobę np. w warunkach domowych - wyjaśnili eksperci. - W razie skierowania na izolację domową, po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta będzie można zobaczyć alert i przewidziany czas tej izolacji - dodali.

Biuro rzecznika praw obywatelskich czeka na telefony w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00, oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pod numerem 800-676-676. Infolinia przeznaczona jest dla tych, którzy chcą uzyskać informacje o przysługujących prawach i sposobie złożenia wniosku. Połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów stacjonarnych jak i telefonów komórkowych.