Rozwiązanie miałoby obowiązywać od początku kwietnia do co najmniej końca roku – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. By zmniejszyć obciążenia biurokratyczne, placówki były zwolnione z raportowania do systemu danych o kolejkach. Resort nie zna więc ich długości, ale zakłada, że mogą być dłuższe, niż jest to odzwierciedlone w systemie.

Jednocześnie podpisana przez ministra zdrowia we wtorek nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje pozalimitowym finansowaniem szpitale pediatryczne. Zmiana przepisów pozwoli na zachowanie płynności finansowej i przychodów w pierwszym kwartale 2021 r. To ważne dla szpitali, które w czasie pandemii nie zawsze mogą wywiązać się z kontraktu.

Czytaj także: Lekarze mogą zarabiać mniej

Rozwiązania, które minister zdrowia nazwał „delimityzacją wszystkich usług na poziomie specjalistyki", od miesięcy domagają się lekarze i pacjenci. O udrożnienie systemu ochrony zdrowia skierowanego na pacjenta niecovidowego apelował niezależny zespół ekspertów Continue Curatio.

Zdaniem ekspertów zniesienie limitów do specjalistów to pierwszy krok w udrożnieniu systemu, ale muszą mu towarzyszyć inne zmiany, m.in. wydanie rekomendacji dotyczących telewizyty czy pełne wykorzystanie szpitali tymczasowych.

Podstawa prawna: DzU z 9 lutego 2021 r., poz. 263