Obecnie do żłobków i klubów dziecięcych, które nie spełniają normy przeciwpożarowej ZL II (dla budynków przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, czyli np. szpitali, przedszkoli czy domów opieki dla osób starszych) mogło uczęszczać do 15 maluchów. Nowelizacja rozporządzenia ministra rodziny przewiduje zwiększenie tej liczby o 10. Pojawia się też możliwość umiejscowienia w jednym budynku form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech z przedszkolami, także gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej.

Nowelizacja to jeden z elementów złagodzenia wymogów dla placówek opieki nad małymi dziećmi. Od stycznia zmienia się ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Klub dziecięcy od żłobka będzie różnił się przede wszystkim liczbą dzieci – maksymalnie 30. Nie będzie musiał działać krócej, jak jest obecnie. Pozostał wymóg, by dzieci w klubie miały skończony rok. Do żłobka mogą być przyjmowane wcześniej.

Utworzenie klubu dziecięcego ma być prostsze, bo nie będzie konieczne uzyskanie decyzji sanepidu. Kontroli spełniania warunków sanitarnych dokona wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W żłobku, podobnie jak w klubie dziecięcym, ma być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci. Ma być również zapewnione miejsce do odpoczynku. Może znajdować się w tym samym pomieszczeniu co miejsce do zabawy. Przed nowelizacją wymagano dwóch osobnych sal. Pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt od trzech do pięciorga dzieci musi mieć powierzchnię co najmniej 16 mkw., na każde kolejne dziecko powierzchnia pomieszczenia musi zwiększać się o co najmniej 2,5 mkw.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne