Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie. Ma on wspomóc najzdolniejszych sportowców w wielu 16–23 lat, a także sportowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Będą mogli na nie liczyć także trenerzy, których praca szkoleniowa jest istotna dla długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia.

Czytaj więcej

Stypendia sportowe bez ZUS - wyrok Sądu Najwyższego

Dodatkowe stypendia mają być przyznawane w maksymalnej wysokości 4600 zł miesięcznie. Rząd uzasadnia przyznanie tych świadczeń tym, że w sporcie wyczynowym wiek 16–23 lata to niezwykle newralgiczny moment kariery. Jest to okres, w którym zawodnicy kończą występy w kategorii wiekowej juniora i młodzieżowca, rozpoczynając rywalizację wśród seniorów. Wiąże się to z bardziej intensywnymi treningami i rywalizacją na wyższym poziomie. Z drugiej jednak strony jest to wiek, w którym młodzi sportowcy często rezygnują z kariery sportowej, poświęcając się nauce lub pracy zawodowej. Dlatego szczególnie utalentowani sportowcy mają otrzymać stypendia, które w jakimś stopniu uwolniłyby ich od troski o swój stan materialny.

Nowa ustawa ma też przynieść zwiększenie emerytury dla olimpijczyków. Świadczenie to ma wzrosnąć o 812 zł i osiągnąć poziom 3657 zł.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu