To pierwszy element opieki farmaceutycznej, wprowadzonej przez ustawę z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, pilotaż zweryfikuje potencjał identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.

Tymczasem zarówno sami farmaceuci, którzy będą dokonywać przeglądu, jak i eksperci, nie mają wątpliwości, że pozwoli on ograniczyć nadmierne spożycie leków i zażywanie ich w zbyt dużych dawkach. Chodzi szczególnie o pacjentów cierpiących na kilka chorób, co wiąże się z wizytami u wielu różnych lekarzy. Zdarza się, że każdy z nich przepisuje choremu tę samą substancję, choć występującą pod inną nazwą handlową. W efekcie niczego nieświadom pacjent przyjmuje lek w zbyt dużych, szkodliwych dla zdrowia dawkach.

Czytaj też:

Samorząd zawodowy a portal farmaceuta.pl

Dostęp realizującego receptę farmaceuty do listy leków zażywanych przez pacjenta pomoże wykluczyć takie sytuacje. Farmaceuta sprawdzi również, czy leki przepisane przez różnych lekarzy nie wchodzą ze sobą w groźne interakcje.

W pilotażu udział weźmie nie więcej niż 75 farmaceutów z 75 aptek, którzy sprawdzą leki zażywane przez ok. 1000 pacjentów. Kandydatów na realizatorów pilotażu zaopiniuje NFZ.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne