Do łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia napłynęły sygnały o osobach, które odwiedzają w domach pacjentów, podając się za pracowników NFZ. M.in. proszą o podanie informacji, z których wynika, kiedy pacjent jest w domu sam.

NFZ prosi o szczególną czujność i niewpuszczanie do domu oszustów oraz nieprzykazywanie ani osobiście, ani telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych takim nieuprawnionym osobom.

- Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem zadań przez NFZ załatwiane są przez pracowników Funduszu wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie. Jedyny wyjątek, w przypadku którego pracownicy NFZ mogą wykonywać swoją pracę poza siedzibą NFZ stanowią zorganizowane akcje i różnego rodzaju imprezy, takie jak np. Senioralia, Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy zakładanie kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta podczas wizyt w różnych instytucjach publicznych/zakładach pracy na terenie działalności oddziału Funduszu - podaje NFZ.

Jak dodaje,  wszyscy pracownicy NFZ, w trakcie wykonywania pracy, zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą NFZ, mają obowiązek noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem, na którym są zatrudnione.

NFZ prosi, by każdy przypadek wskazujący na wyłudzanie danych osobowych zgłaszać na policję.