Płaca minimalna w Polsce od początku 2020 r. wynosi 2600 zł. W porównaniu z 2019 rokiem oznacza to podwyżkę aż o 15,6 proc. i jest to największy wzrost wśród krajów europejskich – pokazują najnowsze dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.

Czytaj także: Płaca minimalna: Duża podwyżka, niewielkie konsekwencje?

Ale okazuje się, że płaca minimalna rośnie szybko nie tylko w Polsce. W Turcji i Czarnogórze podwyżki wynoszą po 15 proc. rok do roku, a w niektórych krajach, głównie naszego regionu, oscylują na poziomie 8-10 proc.

Przykładowo na Słowacji płacowe minimum w tym roku to 580 euro na miesiąc (w Polsce ok. 610 euro), czyli o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W Grecji rosną o 10,9 proc. (do 758 euro), w Czechach – o 9,4 proc. (do 574 euro), w Bułgarii – o 8,9 proc. (do 312 euro), na Litwie – o 9,4 proc. (do 607 euro), a na Węgrzech – o 8,1 proc. (do 487 euro).

Rzeczpospolita sprawdziła też jak zmieniła się płaca minimalna w ciągu ostatnich pięciu latach. Okazuje się, że o ile w krajach zachodnich wzrosty są jedno-, najwyżej kilkucyfrowe, to tyle w krajach naszego regionu – kilkudziesięcioprocentowe. Liderem pod tym względem są Turcja i Rumunia, gdzie płacowe minimum jest obecnie ponad dwa razy wyższe niż pięć lat temu (odpowiednio wzrost o 131 i 112 proc.). Spory wzrost zanotowano też w Bułgarii – o 60,5 proc., na Litwie – o prawie 87 proc., czy Czechach – 59 proc. W Polsce w tym czasie – o 48,6 proc.

W Polsce rząd zapowiedział dalszy skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego do 4 tys. w 2024 r., czyli o prawie 80 proc. w stosunku do 2019 r. Wedle opinii niektórych ekonomistów to zbyt dużo, bo firmy nie będę w stanie unieść tak dużej podwyżki kosztów pracy w tak krótkim czasie. Czy jednak doświadczenia innych krajów mogą wskazywać, że taki skok jest jednak możliwy? Wydaje się, że wiele zależy od sytuacji na konkretnym rynku pracy (np. tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem) i relacji najniższego wynagrodzenia do przeciętnego poziomu. W Rumunii minimalne wynagrodzenie (choć rośnie szybciej niż płace rynkowe) wciąż nie przekracza 50 proc. tego przeciętnego. Minimalne wynagrodzenie w okolicach połowy tego przeciętnego oscyluje też (dane za 2019 r. lub wcześniej) na Słowenii, w Portugalii, Turcji, Albanii i Luksemburgu. W Polsce to ok. 47 proc.