Ponad połowa polskich studentów prestiżowych zachodnich uczelni przyznaje, że kryzys związany z pandemią koronawirusa pogorszył ich kondycję psychiczną. Najbardziej doskwiera im niepewność co do przyszłości, długotrwałe ograniczenia kontaktów społecznych, ale co trzeci student liczy się również z trudnościami w znalezieniu pracy – wynika z ankiety Future of Education, którą przeprowadzono wśród uczestników tegorocznej, szóstej już edycji Poland 2.0 Summit – konferencji skierowanej do młodych Polaków studiujących na renomowanych uczelniach w Europie.

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym konferencji, która dotychczas odbywała się w Londynie, ale w tym roku, 27–29 października, przeniosła się do świata wirtualnego. Młodzi organizatorzy tegorocznego Poland 2.0 Summit przygotowali sześć ścieżek tematycznych, łącząc w nich przedsiębiorczość, nowe technologie i innowacje, a także zagadnienia MedTech, zrównoważonego rozwoju oraz cyberbezpieczeństwa. – Tradycyjnie pochylamy się nad nowymi technologiami i innowacyjnością, ale staramy się cały czas poszukiwać nieoczywistych treści w tym kontekście, co widać chociażby na przykładzie naszego panelu o zrównoważonym rozwoju w modzie – zaznaczała Aleksandra Wróbel, studentka University of Amsterdam, która wspólnie z Michałem Grenem, absolwentem Bocconi University, kierowała zespołem organizującym tegoroczną konferencję.

Przygotowanie wydarzenia było dla młodych ludzi testem z umiejętności szybkiego reagowania na zmiany. W sondażu, który objął 253 studentów, to właśnie elastyczność i zdolność dostosowania się do nowych sytuacji (wskazana przez 48 proc. badanych) znalazła się na czele listy kompetencji potrzebnych w nowej, koronawirusowej rzeczywistości. Drugą najczęściej wskazywaną cechą była samodyscyplina i obycie z nowymi technologiami– niezbędne w obecnych warunkach, gdy większość kontaktów zawodowych i społecznych odbywa się zdalnie.

Niemal wszyscy z badanych studentów musieli przejść w tym roku na zdalny albo hybrydowy tryb nauczania, co było niekiedy sporym wyzwaniem. Tylko niespełna co czwarty (23 proc.) z młodych ludzi jest entuzjastą zdalnej nauki, która ogranicza aktywność społeczną i towarzyską na uczelniach. Nic dziwnego, że co piąty z badanych nie polubił zdalnego trybu studiów a pozostali godzą się z nim, lecz bez entuzjazmu.

Przymusowy dystans zwiększa obawy młodych ludzi, że pogorszeniu ulegną ich kompetencje społeczne. Ponad jedna czwarta badanych wskazuje to jako jeden z negatywnych skutków kryzysu pandemii, który może uderzyć w ich szanse na rynku pracy.– Obawiamy się, że będziemy generacją najbardziej dotkniętą przez kryzys – mówił Michał Gren, dodając, że młodzi ludzie doświadczają już wyraźnego spadku liczby ofert staży i pracy na stanowiskach juniorskich. Wielu z nich musiało zmienić swoje plany zawodowe i nadal są niepewni, czy będą mogli je realizować.

Jak jednak zaznaczał Franciszek Hutten-Czapski, starszy partner i dyrektor zarządzający w firmie doradczej Boston Consulting Group, (BCG) która jest partnerem strategicznym Poland 2.0 Summit, są firmy, które nadal się rozwijają i rekrutują. Wśród nich jest BCG, która nadal rekrutuje – tyle, ze zdalnie- zarówno specjalistów, jak też absolwentów uczelni. Według niego,Covid-19, wywołał prawdziwą rewolucję dostępności. To jedna z pozytywnych zmian pandemii widoczna również w tegorocznej edycji programu mentoringowego EmpowerPL, który BCG organizuje we współpracy z Poland 2.0 Summit.

Jak zaznaczał Franciszek Hutten-Czapski obecna, zdalna edycja programu przyciągnęła jeszcze więcej uczestników, którym w obecnych warunkach jest dużo łatwej o spotkania online. Co prawda technologicznie było to możliwe już wcześniej, ale dopiero pandemia sprawiła, że zaczęliśmy częściej wykorzystywać te możliwości.