Popyt na specjalistów IT przekładający się na ich wysokie zarobki ma swoją cenę. Jest nią coraz częściej dotykające tę grupę zawodową przemęczenie i wypalenie zawodowe ¬– wynika z raportu platformy internetowej TwojPsycholog.pl i portalu rekrutacyjnego Just Join IT. Raport jest wynikiem badania, które w lipcu i sierpniu br. objęło ponad 1700 osób, pracowników z branży IT. I pokazało, że ponad dwie trzecie z nich źle ocenia swoją kondycję psychiczną. Przy czym prawie połowa tej grupy (czyli co trzeci z badanych) mówi o słabym lub bardzo słabym zdrowiu psychicznym, który utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Tylko co czwarty czuje się dobrze lub świetnie (6 proc.).

Spada satysfakcja z pracy

Zła ocena kondycji psychicznej wiąże się z wypaleniem, które zauważa u siebie prawie 71 proc. badanych specjalistów IT. Niemal co piąty z nich już od dłuższego czasu obserwuje jego objawy, takie jak spadek koncentracji oraz motywacji do pracy. Przekłada się to na malejące poczucie satysfakcji z pracy. Prawie ośmiu na dziesięciu badanych informatyków mówi o obniżonej satysfakcji z pracy – co prawda duża część z nich (36 proc.) czasem ją odczuwa, ale co czwarty przyznał, że ostatnio praca go już nie cieszy, a 7 proc. mówi o ogólnym braku satysfakcji.

Czytaj więcej

Strach przed bezrobociem w Polsce bez uzasadnienia

Trudno nie wiązać pogarszającej się kondycji psychicznej i wypalenia specjalistów IT z ich obciążeniem pracą. Jak niedawno pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, pandemia ułatwiła i nasiliła zjawisko określane jako overemployment, czyli jednoczesną pełnoetatową pracę (najczęściej zdalną) dla różnych pracodawców. Widać to szczególnie w branży IT, gdzie w wielu obszarach bardzo brakuje doświadczonych specjalistów, a pracę na kilku etatach ułatwia powszechny home office. Jednak nawet pracując w jednej firmie, dobrzy specjaliści, kuszeni wysokimi stawkami, nierzadko są zatrudniani przy kilku projektach.

Rekordziści nadgodzin

Jak zaznaczają eksperci firmy rekrutacyjnej Awareson, chociaż dużo mówi się o wysokich zarobkach w IT, to obciążenie pracą rośnie tam jeszcze szybciej niż budżety. Z badania Awerson wynika, że prawie połowa specjalistów IT i SAP pracuje więcej niż 45 godzin tygodniowo, w tym prawie co trzeci powyżej 50 godzin w tygodniu. Głównie są to deficytowi specjaliści od cyberbezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych, których jest po prostu za mało. Problem nadgodzin dotyczy też przeciążonych zadaniami deweloperów z 5-10-letnim doświadczeniem. Trzecią najbardziej zapracowaną grupą są… sami liderzy, czyli menedżerowie IT.

Raport portalu TwojPsycholog.pl i portalu rekrutacyjnego Just Join IT, zwraca też uwagę, że wypaleni, zniechęceni specjaliści rzadko mogą liczyć na wsparcie pracodawcy. Jak podkreśla Kaja Toczyska, szefowa w TwojPsycholog.pl, wypalenie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu; aż 82 proc. badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Tylko 16 proc. twierdzi, że temat wypalenia zawodowego pojawia się w ich pracy. I nie zawsze idą za tym jakieś działania pracodawcy; tylko co czwarty uczestnik sondażu wskazał, że jego firma udziela pracownikom wsparcia obszarze zdrowia psychicznego.