– Z badań wynika, że kobietom przede wszystkim brakuje pewności siebie, szczególnie jeśli chodzi o sektory tradycyjnie uważane za „męskie" – takie jak giełda i rynki finansowe. Tymczasem kobiety w roli inwestorek mają statystycznie o wiele lepsze wyniki niż mężczyźni – przypomina Ewa Kumorek-Fedor, inicjatorka i prezeska działającego od listopada Klubu Inwestorek Indywidualnych (KII).

Jak zaznacza prezeska KII, w klubie będzie miejsce na edukowanie i inspirowanie kobiet do podejmowania decyzji dotyczących inwestowania i zabezpieczenia przyszłości, a także na wspieranie ich przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji w biznesie.

Klub Inwestorek Indywidualnych powstał w odpowiedzi na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych i na najwyższych stanowiskach zarządczych – wyjaśnia Ewa Kumorek-Fedor. Jednocześnie ma być też odpowiedzią na bariery, jakie przed nimi stoją. Pokazał je również raport „Czas na kobiety w gospodarce", który zainaugurował działalność KII. Liderzy i eksperci z różnych branż oceniają tam sytuację zawodową kobiet i podsuwają pomysły, jak zmniejszyć różnice między pozycją kobiet i mężczyzn w polskim biznesie.

Punktem wyjścia do tych ocen był ogłoszony latem br. raport McKinsey & Company, według którego Polkom nie brakuje ani kompetencji, ani predyspozycji do zajmowania wysokich stanowisk w biznesie; aż 70 proc. kobiet pracujących w Polsce w dużych firmach chciałoby awansować na wyższe stanowisko, a dla 41 proc. pań celem zawodowym jest stanowisko w zarządzie firmy. Pomimo to na najwyższych stanowiskach jest ich zaledwie 6 proc.

Czytaj więcej

Ludzkie oblicze korporacji

Jak zwraca uwagę Ewa Kumorek-Fedor, z zebranych raporcie komentarzy wynika, że wśród głównych powodów niewielkiego udziału kobiet we władzach firm są: brak wiary w swoje możliwości, brak pewności siebie, presja społeczna, lęk przed porażką, brak wsparcia i elastyczności w miejscu pracy, który utrudnia pogodzenie kariery z obowiązkami rodzinnymi. Ogranicza też wielu kobietom możliwości budowania sieci relacji biznesowych.

Na ich znaczenie zwraca uwagę w raporcie KII Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji i prezes MC2 Innovation. Przypomina, że mężczyźni często już podczas studiów budują relacje towarzysko-zawodowe, które potem utrzymują w klubach towarzyskich, w sporcie i stowarzyszeniach biznesowych. Takich zaufanych relacji, które mają znaczenie przy obsadzaniu wysokich stanowisk w biznesie, brakuje często kobietom.

Czytaj więcej

Pandemia może poprawić zawodowe szanse kobiet

Powoli jednak Polki zaczynają doceniać znaczenie networkingu, w którym mogą pomóc takie projekty jak Klub Inwestorek Indywidualnych. Kobietom sprzyjają także światowe trendy, w tym nacisk inwestorów i rynków finansowych na zrównoważony rozwój i związane z nim rosnące znaczenie czynników ESG w ocenie spółek (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny). – W ten właśnie nurt wpisuje się Klub Inwestorek Indywidualnych, który ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz wspieranie ich odważnych i zrównoważonych działań biznesowych – zaznacza prezeska KII.

Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Banku Polska, podkreśla, że w budowaniu równości płci dużą rolę odgrywa edukacja i promowanie dobrych praktyk. – Cieszę się, że rośnie liczba inicjatyw, które temu służą – dodaje Gdański. Sam działa w Champions of Change, klubie, którego celem jest m.in. zwiększanie liczby kobiet na wysokich stanowiskach i likwidacja luki płacowej. Również Milena Olszewska-Miszuris, prezeska WM Advisory i współprzewodnicząca 30% Club Poland, jest przekonana, że kluczem do zmiany jest zaangażowanie top menedżerów w stawianie mierzalnych celów w zakresie różnorodności. Tak robi 30% Club Poland – celując we wzrost udziału kobiet we władzach największych spółek giełdowych do minimum 30 proc. w 2030 roku.