[b]Tak.[/b] Skoro pracownica pyta w tym roku, to stosujemy do niej nową [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link], ale stare przepisy wykonawcze.

[b]Z wydaniem nowych ustawodawca jeszcze nie zdążył; ma to uczynić do końca pierwszego półrocza 2009 r. [/b]

Pracownica aspiruje do posady sekretarza gminy. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2009 r. takie stanowisko musi się znajdować w strukturze każdej gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego. Dodatkowo nowa ustawa precyzuje, czego się wymaga od takich pracowników oraz czym oni się zajmują.

Jeśli chodzi o kwalifikacje, to fotel sekretarza może objąć osoba mająca co najmniej cztery lata pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy, m.in. w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy czy w jednostce budżetowej lub zakładzie budżetowym gminy, a w tym minimum dwa lata:

- w tych jednostkach lub

- w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

[b]Jako zastępca głównej księgowej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez gminę kobieta zajmowała kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce organizacyjnej gminy.[/b]

Potwierdza to poz. 4 II tabeli z załącznika nr 3 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178707]rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 1222 ze zm.)[/link].

[b]Dlatego nie ma przeszkód, by pracę jako zastępca głównego księgowego w ZOZ zaliczyć do stażu zawodowego żądanego od sekretarza gminy.[/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ