W takiej sytuacji pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy przysługującego mu w dniu, w którym zastosowano ten środek zapobiegawczy. Jednocześnie w ust. 3 art. 35 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link] ustawodawca postanowił, że w przypadku umorzenia postępowania karnego albo uniewinnienia przez sąd takiemu urzędnikowi należy wypłacić pozostałą część pensji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których postępowanie zostało umorzone warunkowo.

Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link]