Narzędzie to jest dostępne pod adresem [link=http://www.mswia.gov.pl]www.mswia.gov.pl[/link]. Za jego pośrednictwem nowi pracownicy samorządowej administracji mogą odbywać szkolenia w ramach służby przygotowawczej za darmo i bez konieczności wychodzenia z urzędu. Ta nowoczesna e-learningowa platforma, która powstała z inicjatywy ministerstwa, pozwala również na przeprowadzenie egzaminów końcowych, sprawdzających wiedzę nowej kadry.

Od 1 stycznia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeprowadzić służbę przygotowawczą dla pracowników zatrudnianych po raz pierwszy. O skierowaniu do służby przygotowawczej i jej zakresie decyduje kierownik jednostki, w której urzędnik jest zatrudniony. Służba trwa maksymalnie trzy miesiące i kończy się egzaminem.

Pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Nowy pracownik urzędu administracji samorządowej może zostać zwolniony z odbycia służby przygotowawczej, jeśli posiada już odpowiednią wiedzę i umiejętności. Wciąż jednak ma obowiązek zdać egzamin kończący służbę przygotowawczą.

Pomysłodawcą platformy e-learningowej dla administracji samorządowej jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt został uruchomiony 28 kwietnia bieżącego roku. Pieniądze na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.2 programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Czas trwania projektu jest uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, jednak nie może być dłuższy niż do końca 2015 r.

Głównymi adresatami projektu są małe jednostki samorządu terytorialnego. Nowe narzędzie pozwala na skorzystanie z dziewięciu kursów. Tematy obejmują: postępowanie administracyjne, [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B268D07200A5C4DFB4F825CDA74DFC2C?id=325303]ustawę o finansach publicznych[/link], status prawny pracowników samorządowych, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych, dostęp do informacji publicznej, etykę i kulturę urzędnika samorządowego, oprogramowanie e-urząd oraz instrukcję kancelaryjną w urzędzie.

Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne i bezpłatne. Nowo zatrudniony pracownik samorządowy może otrzymać na portalu rzetelną wiedzę m.in. o zasadach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Urzędnik sam decyduje, ile czasu dziennie przeznaczy na naukę.

Ma możliwość uczyć się w swoim miejscu pracy, a jego opiekun może na bieżąco otrzymywać informacje o postępach pracownika. Na koniec szkolenia uczestnik zdaje egzamin online. Zaliczenie jest potwierdzone certyfikatem. Jeśli przełożony stwierdzi, że urzędnik nie musi uczestniczyć w kursie internetowym, będzie mógł zdecydować o bezpośrednim podejściu do egzaminu.