Osoby, które wracają z zagranicy do Polski mają obowiązek odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Przez ten czas nie mogą wychodzić z domu. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby.

- Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Oświadczenie składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić zdalnie, drogą  elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

- Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - informuje Żebrowski.

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

W przypadku, gdy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania, trzeba powiadomić o tym wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę na ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne.