[b]Jestem w trakcie rozwodu, złożyłam już pozew. Mąż w lipcu 2009 r. się wyprowadził. W tym czasie podjęłam pracę na zlecenie. Zasiłek rodzinny na dwoje dzieci został mi wstrzymany z racji przekroczenia dochodu. Mąż dobrowolnie, bez orzeczenia sądowego, płaci mi miesięcznie alimenty. Jeżeli z nami nie mieszka, to czy muszę wykazać jego dochody, starając się o zasiłek rodzinny na niepełnoletnie dzieci?[/b]

Zgodnie z definicją rodziny zawartą w art. 3 pkt 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=75047E6B6522ADD6827FD7A68EA0A2DD?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link] do składu rodziny wlicza się między innymi małżonka osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń. Dlatego też niezbędne jest wliczenie dochodu małżonka do dochodów rodziny, niezależnie od toczącej się (nie zakończonej) sprawy rozwodowej oraz miejsca zamieszkania małżonka.

[i]Autorka jest dyrektorem Wydziału Świadczeń Społecznych w Bydgoszczy[/i]