Niepełnosprawni uczniowie otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Wniosek o to wsparcie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Program obsługuje ZUS. 

Czytaj więcej

Z końcem listopada upływa termin składania wniosków o "Dobry start"