Nowe druki to:

Z-15A – wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,

Z-15B – wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad inny niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Do formularzy dołączona jest informacja, z której dowiesz się:

- w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy,

- przez jaki okres możesz pobierać zasiłek opiekuńczy,

- kiedy nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego,

- jakie dokumenty, oprócz wniosku, powinieneś złożyć.

Nowe druki udostępnione są w wersji zwykłej i w wersji do wypełnienia i wydruku.

Druk Z-15A i Z-15B należy stosować zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca go ZUS, jak i wtedy gdy wypłaca go płatnik składek.

Jeśli po 1 września 2017 r. złożysz wniosek o zasiłek opiekuńczy na dotychczasowym formularzu Z-15, Twój płatnik zasiłku (ZUS, pracodawca) rozpatrzy prawo do zasiłku na podstawie tego wniosku.