Wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. W całym kraju wpłynęło do Zakładu ponad 3 mln wniosków.

- Według naszych najnowszych danych ZUS wypłacił już blisko 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W tym roku wniosek o wypłatę można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Według ZUS, zdecydowana większość wniosków została obsłużonych przez automat. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu albo nie poradzą sobie samodzielnie z wysyłką wniosku online, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Pocztą Polską przygotowało mobilne punkty wsparcia. Pracownicy ZUS zakładają zainteresowanym profile na PUE ZUS i pomagają wypełnić wniosek o świadczenie. Na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start podano gdzie i kiedy dyżurują.

Pieniądze z programu "Dobry Start" są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Nie ma możliwości otrzymania pieniędzy przekazem pocztowym albo do ręki.

300 zł z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wniosek o świadczenie mogą złożyć: matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję oraz opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek o 300 zł może także złożyć pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2021/2022: rodzic ucznia może złożyć wniosek o 300 zł z programu „Dobry start"