Poznaj pracodawcę po jego raporcie niefinansowym

Większość kandydatów szuka informacji i opinii o pracodawcach na portalach społecznościowych i wśród znajomych. Nie wiedzą, jak pomocne mogą tu być raporty niefinansowe firm.

Publikacja: 08.08.2017 20:14

Poznaj pracodawcę po jego raporcie niefinansowym

Foto: 123RF

Niemal każdy szukający pracy stara się poznać bliżej potencjalnego pracodawcę, a według badania GoldenLine robimy to, zaglądając najczęściej na portale społecznościowe, które zresztą rozwijają specjalne sekcje z opiniami o pracodawcach. Jak jednak przypomina Magdalena Obłoza, ekspert CSRinfo, jest jeszcze inne, cenne źródło wiarygodnej i rzetelnej informacji o tym, jak firma dba o swoich pracowników. Są nim raporty niefinansowe, w których firmy opisują swój wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy na otoczenie.

Choć obowiązek ujawniania danych niefinansowych przez duże podmioty wejdzie w życie dopiero w 2018 r., to już teraz, według danych CSRinfo, ponad 100 firm w Polsce raportuje takie informacje (głównie spółki z branży paliwowo-gazowej, finansowej, spożywczej czy energetycznej).

Większość (78 proc.) raportów powstaje w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), co zapewnia wiarygodność danych i ułatwia porównanie firm.

Jak przypomina Magdalena Obłoza, w raportach niefinansowych część dotycząca zatrudnienia zazwyczaj stanowi odrębny rozdział, w którym firma pokazuje, jakim jest pracodawcą. Zgodnie z GRI przedstawia tam m.in. podstawowe statystyki związane z zatrudnieniem (w tym łączną liczbę pracowników w podziale na typ zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę), informacje o świadczeniach przysługujących pracownikom etatowym oraz wskaźnik związany z łączną liczbą odejść pracowników w podziale na wiek, płeć i region. – Dla kandydata istotna będzie informacja, jaki procent pracowników zrezygnował z pracy w ostatnim roku – zaznacza Obłoza.

W raporcie można też sprawdzić, czy w firmie są szanse na obiecywany w ofercie pracy rozwój zawodowy; pracodawcy podają tam bowiem wskaźniki dotyczące średniej liczby godzin szkoleniowych w roku na pracownika oraz informacje dotyczące programów menedżerskich.

W wielu branżach istotną informacją będą też wskaźniki dotyczące BHP – w tym dane związane z liczbą urazów, chorób zawodowych oraz dni roboczych straconych ze względu na urazy i wypadki. Ważną informacją dla ambitnych osób będą ujawniane w raporcie dane dotyczące składu rad nadzorczych i kadry menedżerskiej w podziale m.in. na płeć i wiek. – W ten sposób można sprawdzić, czy w firmie występuje tzw. szklany sufit – podkreśla ekspertka CSRinfo, radząc też zwrócić uwagę na relacje wynagrodzenia mężczyzn i kobiet na tym samym stanowisku.

Zaznacza, że dotarcie do raportów niefinansowych nie jest trudne – najczęściej są dostępne na stronie internetowej firmy. Wszystkie opublikowane już raporty są też dostępne bezpłatnie w Rejestrze Raportów (www.rejestrraportow.pl).

Poszukiwanie pracy
Kwiecień schłodził rekrutacje pomimo sezonowych prac
Poszukiwanie pracy
Branża HR otwiera się na innowacje. Wyścig o wsparcie
Poszukiwanie pracy
Wraca optymizm pracowników i chęć do zmiany pracy
Poszukiwanie pracy
Trendy sprzyjają specjalistom i branży HR
Poszukiwanie pracy
Szturm chętnych na elitarne staże
Poszukiwanie pracy
Koniec sprzyjającej koniunktury dla kandydatów. Rynek pracy się zmienia