Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz Armia Islamskiej Republiki Iranu tworzą siły zbrojne tego kraju.

Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych uzna siły zbrojne Iranu za organizację terrorystyczną, będzie to pierwszy tego rodzaju przypadek w historii.

Komentatorzy oceniają, że decyzja Waszyngtonu może być początkiem podobnych decyzji podejmowanych wobec innych państw.

Do zadań Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej należy zwalczanie ruchów niechętnych ustrojowi Iranu oraz wspieranie organizacji zbrojnych poza granicami kraju.