Według prokuratury Andrzej B. powinien w trybie natychmiastowym wypowiedzieć pracownikowi umowę, zwrócić się do urzędu skarbowego o kontrolę jego oświadczenia majątkowego i złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Tak się nie stało.

– Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi śledztwo przeciwko Andrzejowi B., w ramach którego jest on podejrzany o to, że pod koniec 2014 r., będąc marszałkiem województwa opolskiego, nie dopełnił obowiązków służbowych, pomimo stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych przez podległego mu pracownika – powiedział w rozmowie z Onetem prok. Krzysztof Świątek z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Andrzej B. to członek władz krajowych Platformy Obywatelskiej. Od listopada 2013 jest marszałkiem województwa opolskiego. Wcześniej przez  sześć lat był posłem z ramienia PO.

Sprawa dotyczy podległego marszałkowi urzędnika Andrzeja B. Zajmował on stanowisko kierownicze w Departamencie Ochrony Środowiska w opolskim urzędzie marszałkowskim. Jednocześnie świadczył usługi doradcze prywatnym podmiotom, co jest naruszeniem ustawy o pracownikach samorządowych.

– Andrzej B. sporządzał wnioski oraz tworzył dokumentację niezbędną dla uzyskania przez przedsiębiorców środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wykorzystywał przy tym wiedzę oraz znajomości pozyskane w ramach zajmowanego stanowiska. Usługi świadczył w godzinach pracy w urzędzie – mówi prok. Świątek.

– Proceder trwał od 2009 do końca 2014 r. Do 2012 r. Andrzej B. prowadził firmę, a następnie świadczył usługi w ramach nieformalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalono, że w tym czasie sporządził nie mniej niż 21 wniosków wraz z dokumentacją, uzyskując dla siebie, a częściowo dla innych osób, korzyść majątkową przekraczającą 300 tys. zł. Ponadto Andrzej B. zataił w oświadczeniach majątkowych fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiągane z tego tytułu dochody – dodaje.

Więcej: Onet.pl