Według szefa resortu edukacji rugowanie z podręczników szkolnych "pozostałości po poprzednim ustroju systemowym", które nazwał "komunistycznymi reliktami i wspomnieniami", jest konieczne.

Powodem jest fakt, mówił minister, że incydentalnie zdarzają się w Polsce przypadki  sprzeczne z zapisem konstytucyjnym, który zabrania "promowania jakichkolwiek wzorców komunistycznych czy faszystowskich, rasistowskich, narodowosocjalistycznych".

Jako przykład podał funkcjonowanie Polskiej Partii Komunistycznej,  o której delegalizację wystąpił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Czarnek poinformował, że na ukończeniu są prace nad podręcznikami do historii dla trzecich, a zaczynają się prace nad podręcznikami do czwartych klas szkół ponadpodstawowych.

- Wszystko jest więc przed nami i jest robione od samego początku - powiedział minister.