4 maja ustawę tę przyjął Sejm 290 głosami "za", przy sprzeciwie Solidarnej Polski i Konfederacji. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, wraz z PiS głosowały z kolei Lewica, PSL i Polska 2050.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Senat już tą ustawą się zajął - mówił wicemarszałek Pęk, który podkreślił, że w Sejmie "powstała większość ponad podziałami partyjnymi".

- Liczymy na to, że taka większość utrzyma się w Senacie - dodał.

Pęk wyraził nadzieję, że Senat "szybko i sprawnie tę ustawę uchwali, bo na to czeka Polska, Europa i UE".

Wicemarszałek Senatu z PiS stwierdził jednocześnie, że przewodniczący PO Borys Budka twierdzący, iż głosowanie w Sejmie jest porażką Mateusza Morawieckiego (wobec faktu, że potrzebował głosów opozycji - red.) "powtarza w kółko nieprawdę" i "tworzy jakąś schizofreniczną wizję sceny politycznej w Polsce".

- Głosowanie wczoraj było wielkim sukcesem, na który złożyła się odpowiedzialność większości klasy politycznej w Polsce - mówił Pęk.

- W Polsce mamy do czynienia z opozycją totalną - to Borys Budka i PO - i opozycją odpowiedzialną - Lewicę i PSL - dodał wicemarszałek Senatu.

Senator Martynowski poinformował, że w sprawie głosowania nad ustawą o ratyfikacji Funduszu Odbudowy wśród senatorów PiS będzie obowiązywać dyscyplina partyjna.