14 czerwca liderzy Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz'15, Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz, przedstawili założenia współpracy programowej.

- My poprzemy szereg ustaw, a nasi koledzy będą wspierać "Polski Ład" PiS - mówił Jarosław Kaczyński.

- Mam nadzieję, że wygramy Polskę - wtórował mu Kukiz.

W zamian za poparcie "Polskiego Ładu" PiS przez Kukiz'15, PiS ma poprzeć m.in. ustawę antykorupcyjną autorstwa Kukiz'15 (wpłynęła już do Sejmu), a także wprowadzenie instytucji sędziów pokoju oraz pewne zmiany w ordynacji wyborczej.

Współpraca między PiS a Kukiz'15 nie jest formalną koalicją - politycy Kukiz'15 nie wejdą w skład rządu.

Dzięki głosom posłów Kukiz'15 PiS ma bardziej uniezależnić się od głosów posłów Porozumienia lojalnych wobec Jarosława Gowina.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy kto, ich zdaniem, bardziej skorzysta na współpracy między obydwoma środowiskami politycznymi.

Zdaniem 8,4 proc. będzie ona korzystniejsza dla Kukiz'15.

31,1 proc. uważa, że na współpracy lepiej wyjdzie PiS.

Według 24,2 proc. obie strony skorzystają na współpracy.

Z kolei zdaniem 9,1 proc. ankietowanych obie strony stracą na współpracy.

27,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Współpracę za korzystną głownie dla PiS uznaje co czwarta kobieta i 38% mężczyzn. Porozumienie o współpracy za obiecujące przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości uważa częściej niż co trzecia osoba między 35 i 49 rokiem życia i 37% respondentów posiadających wykształcenie wyższe. Opinię taką wyraża ponad 40% osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski,  prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.06-16.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.