Od kilku dni mówi się o powrocie Donalda Tuska do aktywnego zaangażowania w polską politykę w ramach Platformy Obywatelskiej. O tym, jaką funkcję będzie sprawował Tusk w Platformie partia ma poinformować w sobotę.

Tusk jest obecnie honorowym przewodniczącym PO. Od 1 czerwca 2003 roku do 8 listopada 2014 roku był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W latach 2007-2014 pełnił funkcję premiera.

Od grudnia 2014 do listopada 2019 roku Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej.

Obecnie były premier pełni funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Tusk ma szansę zostać ponownie szefem rządu.

"Tak" na tak zadane pytanie odpowiedziało 23,1 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 49,7 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 27,2 proc. badanych.

- W powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera wątpi 63% badanych między 25 a 34 rokiem życia oraz 55% osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ponowne objęcie funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Donalda Tuska za mało prawdopodobne uważa 56% osób, których dochody nie przekraczają 1000 zł i zbliżony odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29.06-30.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.