Norweskie media, powołując się na tamtejszą służbę bezpieczeństwa Politiets Tryggingsteneste (PST), podają, że rosyjski wywiad wielokrotnie próbował werbować funkcjonariuszy tej organizacji, a także wprowadzać swoich agentów w jej szeregi. Co ciekawe wielu rosyjskich szpiegów, jak twierdzą w PST, to etniczni Norwegowie. Zdarzały się również przypadki, gdy werbowano mieszkających w Norwegii Rosjan.

- Nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności, lecz zakładamy, że rosyjskiemu wywiadowi nie udało się tego zrobić (red.- zwerbować funkcjonariuszy PST) – powiedział w rozmowie z nrk.no przedstawiciel kontrwywiadu norweskiego PST Arne Christian Haugstoyl.

Według niego, próby przenikania w struktury kontrwywiadowcze są bardzo często praktykowane przez różne wywiady świata, w tym wywiad rosyjski. Rosyjski wywiad w Norwegii, zdaniem przedstawiciela norweskiego kontrwywiadu, próbuje się dowiedzieć jaką wiedzą dysponują tamtejsze służby odnośnie funkcjonowania i metod stosowanych przez Rosjan. Co więcej, aktywność rosyjskich agentów w Norwegii w ostatnim czasie znacząco wzrosła.

Cytowany przez NRK dziennikarz i ekspert ds. bezpieczeństwa Kjetil Stormark twierdzi, że Norwegia jest bardzo atrakcyjnym celem dla rosyjskiego wywiadu ze względu na jej geograficzne położenie, które ma strategiczne znaczenie.

- Norwegia ma dostęp do dużych zasobów rybnych i energetycznych w kontrolowanych przez nią rejonach morskich – powiedział Stormark. – Poza tym rosyjski wywiad jest ciągle zainteresowany informacjami, jakie Norwegowie otrzymują od NATO – konkludował.

W Federacji Rosyjskiej oficjalnie działa kilka organizacji, należących do kategorii służb specjalnych. Jedną z najbardziej znanych rosyjskich służb wywiadowczych jest powołana przez prezydenta Borysa Jelcyna Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR). Działalnością wywiadowczą zajmuje się również Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) oraz GRU (rosyjski wywiad wojskowy), której zadaniem jest „zapewnienie prezydenta Federacji Rosyjskiej i innych organów władzy państwowej dostarczając im informacje, które są niezbędne do podjęcia decyzji politycznych, ekonomicznych, obronnych, naukowo-technicznych i ekologicznych".