Powstanie specjalna strefa na granicy z Białorusią. Tusk poinformował o decyzji rządu

- Zadaniem państwa jest ochrona i obrona granicy z użyciem wszystkich bezpiecznych metod. Granica nie może być bezkarnie przekraczana - mówił w Białymstoku, po wyjazdowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

Publikacja: 10.06.2024 16:08

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Artur Reszko

- Rozmawialiśmy o tym, co państwo musi zrobić, by sytuacja na granicy była bezpieczniejsza i mniej dokuczliwa z punktu widzenia mieszkańców tej ziemi. Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie szefa MSWiA o utworzeniu strefy przy granicy z Białorusią, o której głośno dyskutowano w ostatnich dniach. Elementy tego rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Chodzi o to, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę i by stworzyć lepsze warunki dla straży granicznej, wojska i policji — mówił o przebiegu posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

Czytaj więcej

Wiceminister obrony ostrzega: To może doprowadzić do wojny Polski z Białorusią

- To budzi negatywne konsekwencje z punktu widzenia interesu mieszkańców, zdajemy sobie z tego sprawę. Podkreślamy w uchwale, że doceniamy wysiłek, straty i szkody, jakie ponoszą ludzie z powodu wojny hybrydowej, jaką Białoruś i Rosja prowadzą na naszej granicy, będziemy ten szukali sposobu pomocy i użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi — kontynuował szef rządu.

Powstanie specjalna strefa na granicy z Białorusią

- Specjalna strefa nie będzie tak głęboka, jak niektórzy przedstawiali w swoich analizach. W porównaniu do poprzedniej wersji, która funkcjonowała na początku napięcia na granicy, mówimy o 200 metrach głębokości. Są miejsca w rezerwatach, gdzie ta strefa będzie szła w głąb ok. 2 kilometrów, ale to są niedługie odcinki i są one związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie przy granicy, ale w odległości kilku kilometrów od granicy — przekazał Tusk.

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Śmierć Mateusza Sitka nie może pójść na marne

- Zadaniem państwa jest ochrona i obrona granicy z użyciem wszystkich bezpiecznych metod. Granica nie może być bezkarnie przekraczana. Ten proceder jest organizowany przez władze w Rosji i na Białorusi i nieprzypadkowo cały świat nazywa to wojną hybrydową. Nie będziemy się cofać - zapowiedział premier.

Donald Tusk: Służba na granicy jest bardzo trudna. Wiemy, ile to wymaga od żołnierzy

Premier Donald Tusk wypowiedział się również na temat oskarżonych żołnierzy, którzy podczas patrolowania granicy z Białorusią użyli broni. - W ciągu ostatnich sześciu miesięcy broń była używana ponad 1000 razy. Chcę, by wszyscy sobie zdali sprawę, z jak masywnym, jak poważnym problemem mierzą się nasze służby na granicy. Po zdarzeniu z marca nikt nie poczuł się sparaliżowany. Tylko w maju ponad 700 razy użyto broni w celach ostrzegawczych. To nie jest tak, że przełożeni, dowództwo i prokuratura wojskowa chcą sparaliżować działania żołnierzy. Są nieliczne sytuacje, gdy powstają wątpliwości, czy nie przekroczono reguł. To bardzo trudna służba i zdaje sobie sprawę, ile to wymaga od żołnierzy. Chcemy, by żołnierze nie czuli się przygnieceni okolicznościami prawnymi. Nie znaczy to, że będą zwolnieni z obowiązku respektowania prawa — mówił premier.

Uchwała w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów z najwyższą powagą odnotowuje narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego związane z sytuacją na wschodniej granicy naszego Państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. nałożyła na Radę Ministrów obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego oraz porządku publicznego. Rząd i poszczególni ministrowie podejmują i będą podejmować wszystkie niezbędne działania, aby to bezpieczeństwo i porządek zapewnić, szanując jednocześnie wiążące Rzeczpospolitą Polską zobowiązania do udzielania ochrony osobom, które w sposób uprawniony i uzasadniony tej ochrony poszukują.

Rada Ministrów podkreśla, że w obliczu nasilających się wrogich działań hybrydowych na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz strefy państw NATO, w tym w szczególności organizowanej przez władze Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, rosnącej presji migracyjnej ze strony obywateli państw trzecich na polsko-białoruskim odcinku granicy, nasi funkcjonariusze i żołnierze – strzegąc nienaruszalności granicy państwowej, dzielnie stawiają czoła próbom destabilizacji sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Rada Ministrów wyraża wdzięczność i uznanie funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom i pracownikom Policji pełniącym służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także funkcjonariuszom i pracownikom służb państwowych pełniących pełną zaangażowania i poświęcenia służbę związaną z ochroną granicy Państwa. Rada Ministrów docenia także postawę mieszkańców, wspólnot lokalnych i samorządów w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Rada Ministrów podkreśla wagę podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań na rzecz zapewnienia ochrony prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom strzegącym nienaruszalności granicy państwowej, będących celem ataków w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Rada Ministrów wyraża wsparcie dla podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległych im służb działań ukierunkowanych na ochronę podzielanych przez rodzinę państw demokratycznych wartości: wolności i wspólnego bezpieczeństwa

- Rozmawialiśmy o tym, co państwo musi zrobić, by sytuacja na granicy była bezpieczniejsza i mniej dokuczliwa z punktu widzenia mieszkańców tej ziemi. Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie szefa MSWiA o utworzeniu strefy przy granicy z Białorusią, o której głośno dyskutowano w ostatnich dniach. Elementy tego rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Chodzi o to, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę i by stworzyć lepsze warunki dla straży granicznej, wojska i policji — mówił o przebiegu posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polityka
Polityk PiS: Wynik Kurskiego w wyborach do PE? Recenzja jego telewizji
Polityka
Ilu nielegalnych migrantów odesłano z Niemiec do Polski? PiS pyta SG
Polityka
Marek Jakubiak: Dlaczego niemieckie radiowozy wjeżdżają do Polski?
Polityka
Sondaż: Kto akceptuje push backi na granicy? Wyłamuje się tylko jedna grupa
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Polityka
Poseł PSL: Trzecia Droga? Nie może być tak, że jedni jadą na plecach drugich
Polityka
Tobiasz Bocheński kandydatem PiS na prezydenta? „Jestem skromnym, szeregowym europosłem”