Kantar zadał badanym pytanie: "W ostatnim czasie media informują o pieniądzach, które z różnych funduszy trafiają do osób blisko związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Są to między innymi pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju albo pieniądze przekazywane na zakup nieruchomości przez fundacje bliskie rządzącym (tzw. willa plus). Jak ocenia Pan(i) prowadzenie tego procederu przez obecną władzę?".

64 proc. ankietowanych Polaków odpowiedziało, że działania te ocenia źle, w tym 43 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle".

Czytaj więcej

Afera w NCBR. Wiceminister Jacek Żalek podał się do dymisji

Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych. W tej grupie 6 proc. zdecydowanie dobrze ocenia  dotacje dla osób i fundacji związanych z PiS i fundacje.

Prawie jedna piąta ankietowanych, 19 proc., nie ma na ten temat zdania.

Odpowiedzi ankietowanych przeanalizowano pod kątem deklarowanych przez nich sympatii politycznych.

Czytaj więcej

"Program willa plus". Czarnek odpiera zarzuty. "Że lewacy nie dostali? Nie dostaną"

Jedynie w przypadku sympatyków PiS mniej niż połowa ankietowanych, bo tylko 27 proc., rozdawnictwo dotacji ocenia negatywnie. Ale też mniej niż połowa, 47 proc., ocenia je pozytywnie, a 28 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Wyborcy pozostałych ugrupowań działania PiS oceniają negatywnie:

- Wśród wyborców KO negatywnie ocenia to działanie 97 proc., 3 proc. nie ma zdania;

- wśród wyborców Lewicy negatywne oceny wskazało 90 proc., 10 proc. nie ma zdania;

- wśród sympatyków Polski 2050 82 proc. ocenia negatywnie, "raczej dobrze" ocenia 4 proc. a 14 proc. nie ma zdania

- wśród wyborców Koalicji Polskiej 73 proc. negatywnie ocenia działania partii rządzącej, 15 proc. "raczej dobrze", a 12 proc. nie ma zdania;

wśród sympatyków Konfederacji negatywnie rozdawanie dotacji ocenia 63 proc., "zdecydowanie dobrze" - 4 proc., "raczej dobrze" - 6 proc., a 27 proc. odpowiedziało" "trudno powiedzieć".

Sondaż telefoniczny zrealizowany przez Kantar w dniach 14-16/03/2023 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie N=1000 osób w wieku 18+.