Nieznane stowarzyszenie Wiara i Tradycja otrzymało w ubiegłym roku 430 tys. zł na „Promocję i edukację w zakresie postaw patriotycznych, narodowych i katolickich na bazie organizowanych plenerowych projekcji filmowych i internetowych”. To najwyższe dofinansowanie wśród 105 beneficjentów ministerialnego programu dotacyjnego – Funduszu Patriotycznego ministra kultury Piotra Glińskiego w tzw. priorytecie I (pula to 10 mln zł), czyli projektów miękkich, jak kultura, sztuka, wydawnictwa. Wiara i Tradycja wnioskowało o 499 tys. 900 zł – maksymalny pułap dofinansowania to właśnie 500 tys. zł. Nie wiadomo, jak i kto działa w stowarzyszeniu. Nie ma ono bowiem swojej strony internetowej, w sieci próżno szukać władz czy telefonu lub maila do kontaktu.

Nieznana organizacja

Postanowiliśmy więc sprawdzić, kto stoi za tą nikomu nieznaną organizacją i dlaczego otrzymała tak duże wsparcie z publicznych środków. Co ustaliliśmy?

Stowarzyszenie Wiara i Tradycja nie figuruje w KRS (co potwierdził nam Sąd Okręgowy w Warszawie), ale jest tzw. stowarzyszeniem zwykłym, zarejestrowanym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim zaledwie 3 stycznia ubiegłego roku. Dwa miesiące później Fundusz Patriotyczny ogłosił nabór wniosków w konkursie (4 marca 2022 r.), które można było składać do 4 kwietnia. 6 czerwca ub.r. ogłoszono wyniki.

Czytaj więcej

Sondaż: Wyborcy opozycji i rodzice za odwołaniem Czarnka

We wniosku o rejestrację, jaki odnaleźliśmy w starostwie, stowarzyszenie wpisało wśród celów: „Kultywowanie tradycji i historii Polski; dbanie o wartości cywilizacji łacińskiej, a w szczególności Wiarę Katolicką i tradycję prawa rzymskiego; promocja i organizacja wydarzeń religijnych oraz społeczno-kulturowych; ochronę szeroko pojętego interesu polskiego w sferze gospodarczej, historycznej, etycznej i moralnej; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa; tworzenie oraz renowacja kapliczek maryjnych”. W środkach działania wskazano m.in. „aktywność w sferze internetu”, „organizowanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pikiet”, „reportaże i spoty wideo”.

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez przedstawiciela Mariusza Sarola. Kim jest? W sieci, na YouTubie jest krótkie nagranie pod nazwą „Mariusz Sarol o swoim doświadczeniu z seminarium”, z czego można wnioskować, że to były kleryk lub były ksiądz. Wypowiadający się mężczyzna mówi:

„To, co z perspektywy czasu mnie bardzo mocno przeraża, to są rzeczy, których tam doświadczyłem. Proszę sobie wyobrazić, setka kleryków osób pragnących zostać kapłanami na wzór Chrystusa, uczestniczy w nabożeństwie ekumenicznym. Siedzą rektor, profesor, jeden, drugi od spraw dogmatycznych, i nagle z ambony padają słowa z ust protestanckiego pastora »wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną«. W zasadzie to nieważne, cudownie, że się spotkaliśmy przy tym ołtarzu, wskazując oczywiście na stół, jesteśmy braćmi, wspólnie poszukujemy Boga”.

Brak inicjatyw

Adres stowarzyszenia podany w starostwie to ul. Ustronna we wsi Zaborówek, gmina Leszno. Po księdze wieczystej i numerze działki ustalamy, że to teren gruntów ornych i rolnych zabudowanych. W księdze wieczystej nie jest wpisane ani stowarzyszenie, ani osoba o nazwisku Sarol.

O tym, by na terenie Zaborówka działało stowarzyszenie, nie słyszał sołtys miejscowości.

– Jeżeli są u nas jakieś inicjatywy, np. dla dzieci, to z mojej inspiracji, nie słyszałem o żadnej działalności pod tym adresem, nigdy nie weszli ze mną we współpracę – mówi nam Piotr Sucharski, sołtys Zaborówka. Jak tłumaczy, „poprzedni właściciele sprzedali tę działkę, w ubiegłym kwartale nawet ogrodzenia nie było". Sołtys pomaga nam się skontaktować z osobą, która mieszka na tej ulicy.

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Program Willa+ kwitnie. PiS buduje sobie zaplecze finansowe

– Ja jestem właścicielem lokalu, jest tu stowarzyszenie, od kiedy działa, nie pamiętam – odpowiada mężczyzna, który odbiera telefon. – Przekażę kontakt i poproszę, żeby on się z panią skontaktował – mówi pytany o Mariusza Sarola. Ten jednak nie oddzwania.

Gdzie są inicjatywy stowarzyszenia, na które publiczny fundusz dał 430 tys. zł, i co zdecydowało o przyznaniu mu dotacji?

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej odpowiada nam ogólnikowo:, „W Priorytecie I oceniano przede wszystkim spójność i oryginalność koncepcji zadania, formę przekazu, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania oraz wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami”. Wniosek ten otrzymał 238 punktów.