Przewodniczący KRRiT na wniosek Antoniego Macierewicza 22 grudnia wszczął postępowanie w związku z emisją w TVN reportażu "Siła kłamstwa" o działaniach podkomisji smoleńskiej. Macierewicz we wniosku zarzuca TVN

Autor materiału Piotr Świerczek przedstawił dowody na zatajenie przez komisję części wyników zleconych przez nią badań, które obalały teorię forsowaną przez Antoniego Macierewicza, jakoby katastrofa smoleńska miała być w rzeczywistości zamachem na najwyższych urzędników państwowych RP.

Czytaj więcej

TVN do KRRiTv: Widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać

Postępowanie ma wykazać, czy reportaż narusza przepisy ustawy medialnej poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu - pisze Onet.

TVN poinformował, że złożył wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

"W innym przypadku, ze względu na wagę stawianych Nadawcy bezpodstawnych zarzutów, konieczność sprzeciwu wobec niebezpiecznego dla polskiej prasy i wolności słowa precedensu co do sposobu stosowania art. 18 ust. 1 i 3 urt, jak i biorąc pod uwagę konieczność ochrony inwestycji amerykańskiego inwestora, który jest podmiotem pośrednio kontrolującym Spółkę w Polsce, Spółka oraz inwestor będą bronili swych praw przed sądami polskimi, oraz międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi" — podał TVN.

Kara, jaką może nałożyć przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, to prawie milion złotych - 50 proc. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do rozpowszechniania programu drogą naziemną, która w 2022 roku wynosiła 1 mln 972 tys. 020 zł.

Maksymalna kwota wynosi więc 986 tys. 010zł.

Przeciwko ukaraniu TVN opowiedziało się wiele mediów, w większości prywatnych. Zarzucają KRRiT próbę tłumienia wolnych mediów i zastraszanie redakcji. 

O umorzenie postępowania zaapelował do KRRiT International Press Institute.

- Śledztwo KRRiT to kolejny w ostatnich latach  front skoordynowanej kampanii nacisków PiS i jego sojuszników na TVN i TVN24, prowadzonej poprzez przechwycone regulatory mediów – powiedział wicedyrektor IPI Scott Griffen. - Powody, dla których to dochodzenie zostało wszczęte przez przewodniczącego rady, są bezpodstawne i wydaje się, że zostały wszczęte pod naciskiem politycznym. Wzywamy KRRiT do natychmiastowego umorzenia śledztwa.