Producent Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Oławie wyjaśnia, że:

• Spółka nie produkuje celulozy. Nie może więc dochodzić do zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry, jak twierdzi posłanka M. Tracz. Do wystąpienia posłanki M. Tracz ustosunkował się WIOŚ i Burmistrz Miasta Oława - zgodnie z wnioskiem Posłanki. Z pism tych wynika, że informacje o skażaniu przez Spółkę środowiska okazały się nieprawdziwe i nie potwierdziły zarzutów pani Poseł. Spółce nic nie wiadomo, aby pani Poseł po otrzymaniu tych wyjaśnień podejmowała dalsze działania wobec Spółki.

• Nieprawdą jest, że PZW we Wrocławiu wielokrotnie powiadamiał WIOŚ o notorycznym zanieczyszczaniu Odry przez zakład Jack-Pol w Oławie. Z informacji WIOŚ wynika, że Polski Związek Wędkarski dokonał zgłoszenia tylko raz (rok 2020). Nieprawdą jest również, że Spółka zanieczyszcza Odrę.

• Nieprawdą jest, że Spółka nie posiada pozwoleń i działa niezgodnie z prawem. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na dokonywanie zrzutów ścieków przemysłowych. Posiadanie pozwolenia zintegrowanego wyłącza konieczność pozwolenia m.in. na wprowadzanie ścieków. Spółka działa zgodnie z prawem.

• Nieprawdą jest, że w ciągu ostatnich ośmiu lat w zakładzie przeprowadzono kilkanaście kontroli. W latach 2013 -2021 WIOŚ przeprowadził 7 kontroli, z czego dwie planowe.

• Już 3.08.2022 Straż Pożarna pobrała próbki rzekomych „szkodliwych ścieków” i nie znalazła w nich szkodliwych substancji. Wyniki badań przeprowadzone przez WIOŚ wykluczyły również Jack-Pol Sp. z o.o. jako sprawcę zanieczyszczenia Odry, powodującego śnięcie ryb.

Producent Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.