W ostatnich miesiącach polski rząd mierzy się z licznymi kryzysami. Od 24 lutego w graniczącej z Polską Ukrainie toczy się pełnowymiarowa wojna, która wywołała gwałtowny napływ uchodźców do Polski, a ponadto ekspansywna polityka Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i innych państw położonych na wschodniej flance NATO. W związku z odmową płatności w rublach przez polskiego odbiorcę gazu z Rosji, czego obecnie od "państw nieprzyjaznych" domaga się Rosja, Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski. Polska zrezygnowała też z importu rosyjskiego węgla i na forum UE naciska na wprowadzenie embargo na ropę z Rosji. Wszystko to wiązać się będzie ze wzrostem cen surowców energetycznych, które przekładają się na inne ceny.

Czytaj więcej

GUS podał oficjalne i ostateczne dane o inflacji za kwiecień

Tymczasem inflacja w Polsce osiąga poziom nienotowany od lat 90-tych XX wieku. Według najnowszych danych GUS w kwietniu inflacja wyniosła 12,4 proc. w skali roku, a w skali miesiąca ceny wzrosły o 2 proc.

Polska nadal nie uzyskała też akceptacji przygotowanego przez polski rząd Krajowego Planu Odbudowy, co blokuje przekazanie Polsce środków z Funduszu Odbudowy. W tle negocjacji na ten temat jest spór polskiego rządu z Komisją Europejską dotyczący reformy sądownictwa w Polsce - w szczególności dalszego funkcjonowania, mimo orzeczenia TSUE, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zagrożenie ze strony Rosji zbiegło się w czasie z przyjęciem przez Sejm przygotowanej przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i szefa MON, Mariusza Błaszczaka, Ustawy o obronie ojczyzny. Mariusz Błaszczak zapowiedział w Sejmie szybki wzrost wydatków na armię do poziomu 3 proc. PKB.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy co - ich zdaniem - jest najważniejszym zadaniem rządu w najbliższych miesiącach.

50,7 proc. respondentów wskazało na walkę z inflacją.

22 proc. - na odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Według 8 proc. ankietowanych najważniejsze jest wzmocnienie polskiej armii.

6 proc. respondentów wskazuje, że najważniejsza jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

5,9 proc. ankietowanych jest zdania, że najważniejsze są działania dyplomatyczne ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

1,3 proc. respondentów uważa, że najważniejsze jest inne zadanie.

6,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Walkę z inflacją za priorytetowe zadanie rządu uważa prawie 2 na 3 badanych (63%) do 24 roku życia i 55% badanych o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto. Częściej niż pozostali respondenci odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miast liczących między 100 tys. a 199 tys. mieszkańców. Odblokowanie środków finansowych z Unii najczęściej wskazywali badani, którzy ukończyli 50 rok życia – co trzeci z nich - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10.05-11.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.