Prezes IPN przed upływem swojej kadencji ma zamiar wprowadzić w IPN zmian organizacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (znanej dalej jako ustawa nowelizująca). Zakładają one m.in. modyfikację zasad zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych.

Arkadiusz Mularczyk, współautor i wnioskodawca projektu nowelizacji ustawy o IPN, zwraca się do Łukasza Kamińskiego z publicznym apelem o powstrzymanie się od tych działań:

"Nie jest zadaniem ustępującego prezesa organizowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych dokonanych ustawą nowelizującą, gdyż zgodnie z ustawą nowelizującą wymaga to podjęcia czynności prawnych przez nowo powołane Kolegium Instytutu Pamięci oraz nowo wybranego prezesa" - uzasadnia swój apel Mularczyk.

Zwraca też uwagę na to, że wprowadzenie zmian organizacyjnych, które mają polegać na dostosowaniu struktury organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej do przepisów ustawy nowelizującej, wymaga zmiany statutu IPN. Zwrócił też uwagę na to, że zmiany personalne dokonane w IPN przez ustępującego prezesa mogą służyć zabezpieczeniu interesów osób z nim związanych:

"Co za tym idzie, także zmiany personalne dokonywane w Instytucie Pamięci przez ustępującego prezesa, uzasadniane koniecznością zmiany podstawy zatrudnienia oraz zapewnieniem funkcjonowania Instytutu Pamięci w strukturze przewidzianej w ustawie nowelizującej, nie są w żadnym stopniu uzasadnione względami prawnymi, lecz mogą wskazywać na próbę zabezpieczania interesów osób związanych z Panem Prezesem" - napisał Mularczyk.