W środę 19 stycznia minister Adam Niedzielski zapowiedział, że zapadła decyzja o wprowadzeniu obowiązkowego przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej. Z kolei na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał wprowadzenie możliwości wykonania testu antygenowego na koronawirusa SARS-CoV-2 w aptekach. Testy mają być finansowane ze środków NFZ, a wynik wpisywany do systemu EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski).

Czytaj więcej

Wiceminister Kraska: Nikt nie mówił, że zaszczepieni 3. dawką nie będą się zakażać

Wprowadzające te zmiany rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało wieczorem 21 stycznia opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Grupa podmiotów uprawnionych do wykonywania testów na SARS-CoV-2 została rozszerzona o apteki ogólnodostępne, które będą miały możliwość wystawiania zlecenia wykonania testu oraz przekazania wyniku do systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Czytaj więcej

Subwariant BA.2 wariantu Omikron pod lupą brytyjskiej agencji. W Danii coraz więcej przypadków

Nowelizacja stanowi, że do 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Wyjątek dotyczy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni.

W uzasadnieniu napisano, że wyjątki od pracy zdalnej "będą stanowić sytuacje, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna dla zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej".

Wprowadzenie pracy zdalnej ma, zdaniem rządu, "zapewnić zmniejszenie liczby kontaktów między pracownikami urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych realizujących zadania o charakterze publicznym, jak również kontaktów ww. osób z interesariuszami zewnętrznymi", w wyniku czego "ryzyko powstawania tzw. ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2" ma zostać zmniejszone.

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 stycznia, przepisy dotyczące testów w aptekach - 27 stycznia.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ