Uczestników sondażu opublikowanego przez Onet zapytano o to, czy rozważaliby zagłosowanie na poszczególne partie polityczne w wyborach. Badani mogli wyrazić gotowość do głosowania na daną partię, zadeklarować, że mają do niej neutralny stosunek, bądź wykluczyć głosowanie na dane ugrupowanie.

Największy odsetek uczestników sondażu - 37,7 proc. - był gotów zagłosować na PiS. Ponadto 5,9 proc. respondentów zadeklarowało neutralny stosunek do tej partii. 56,4 proc. ankietowanych wyklucza możliwość poparcia PiS. Oznacza to, że PiS może liczyć maksymalnie na 43,6 proc. głosów - taki wynik w wyborach z 2019 roku dał Zjednoczonej Prawicy większość w parlamencie.

Czytaj więcej

Więcej niż co trzeci ankietowany nie wiedział, kim jest Michał Dworczyk.
Sondaż: Tusk z zaufaniem jak Bosak. Dworczyk najbardziej anonimowy

Na Polskę 2050 jest gotowych głosować 32,5 proc. wyborców, a 9 proc. respondentów ma neutralny stosunek do tej partii. Łączny "potencjał wyborczy" Polski 2050 wynosi więc 41,5 proc. 58,5 proc. badanych wyklucza głosowanie na formację Hołowni.

Na Koalicję Obywatelską jest gotowych głosować 25,2 proc. respondentów, a 9,4 proc. badanych ma do niej stosunek neutralny. 65,5 proc. wyklucza głosowanie na to ugrupowanie. KO może więc liczyć na maksymalnie 34,6 proc. głosów.

43.6 proc.

Na tyle głosów może maksymalnie liczyć PiS

Możliwość głosowania na Lewicę wyraża 19,4 proc. badanych, a na Konfederację - 16,5 proc. PSL jest gotowych poprzeć 9,3 proc. badanych.

Największy "elektorat negatywny" - 74,3 proc. - ma Konfederacja. 73,8 proc. badanych deklaruje, że na pewno nie zagłosuje na PSL.