Prezentacja założeń odbędzie się o godzinie 13.

Jak czytamy w komunikacie MON ustawa "kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m.in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony".

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że "Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej". Nakłada ona na obywateli Rzeczpospolitej obowiązek pełnienia służby wojskowej, wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnienia służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności, odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

Czytaj więcej

Posłowie opozycji pytają MON o zakup czołgów Abrams

Ustawa z 1967 roku była nowelizowana 125 razy - ostatni raz w ubiegłym roku.