Z powodu pandemii koronawirusa konwencję zorganizowano w sposób mieszany. Część uczestników wzięła w niej udział zdalnie.

Porozumienie zapowiedziało trzy duże wystąpienia tematyczne dotyczące ochrony zdrowia, zielonego ładu i mieszkalnictwa. Wystąpił też założyciel i przewodniczący Jarosław Gowin.

Pierwszym punktem, który poruszono podczas konwencji Porozumienia była odbudowa i przebudowa systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Prof. Wojciech Maksymowicz mówił o hierarchii drogi pacjenta, który powinien być życzliwie prowadzony przez lekarza, odpowiednio diagnozowany i leczony.

Aktualną realizację pomysłu prof. Religi na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, prof. Maksymowicz ocenił jako „zbójecką. „Trzy międzynarodowe firmy z kapitałem szwedzkim holenderskim, szwajcarskim mówią, że nie zajmują się ubezpieczeniami, tylko sprzedają abonamenty. Może trzeba zmienić przepisy. Może powinny to przejąć polskie firmy?" – pytał Maksymowicz.

Dwa kolejne elementy wystąpienia prof. Maksymowicza to stworzenie mocnego systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz przebudowa istniejącego systemu opieki zdrowotnej. Szpitale powiatowe powinny być blisko mieszkańców, podkreślił Maksymowicz, a o powrót do dawnego, zdecentralizowanego systemu opieki zdrowotnej apelował Andrzej Sośnierz.

Jesteśmy konserwatystami – podkreślił na początku swojego wystąpienia Jarosław Gowin – Jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną.

Następnie przedstawił w ośmiu punktach swoją partię i jej program.

 - Opowiadamy się za przyjaznym rozdziałem państwa od Kościoła, bo kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy Kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Polityka jest domeną ludzi świeckich – podkreślił Gowin.

 - Opowiadamy się za silnym państwem. Ale musi silne państwo musi być jednocześnie państwem ograniczonym, pozostawiającym jak największą sferę wolności dla rodzin, stowarzyszeń czy samorządów. Nie chcemy państwa omnipotentnego.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przewodniczący Porozumienia podkreślał, że jest partią to prosamorządowa i progospodarcza: „Opowiadamy się za wzmocnieniem klasy średniej, która jest motorem rozwoju”.

Zwrócił też uwagę na potrzebę zajęcia się klimatem oraz przemysłem.

Podkreślał proeuropejski kierunek swojego ugrupowania: „Opowiadamy się za bezpieczeństwem i za silną, podmiotową obecnością Polski w Unii Europejskiej”.

 - Chcę powiedzieć z całą mocą: Porozumienie to jest partia dialogu, partia zgody narodowej, partia przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego co łączy Polaków. Mamy plan konkretnych działań – zakończył wystąpienie Jarosław Gowin.