Notowania rządu PiS nie uległy zmianie w porównaniu do sondażu przeprowadzonego w kwietniu. 39 proc. osób zadeklarowało się jako zwolennicy obecnych władz. Po 28 proc. odpowiedziało, że jest przeciwnikami rządu lub rząd jest im obojętny.

W maju zmienił się tylko odsetek respondentów, którzy deklarują obojętność wobec rządu - spadł o 2 pkt proc. 

Ponad połowa ankietowanych - 51 proc. dobrze ocenia efekty pracy rządu. Niezadowolenie deklaruje 33 proc. osób, a 16 proc. nie ma w tej kwestii zdania. 

Badanie przeprowadzono w dniach 16-23 maja na grupie 1138 dorosłych mieszkańców Polski.