Rada uznała, że taki przepis byłby niezgodny z konstytucją, która głosi, że obowiązek służby wojskowej dotyczy wszystkich mężczyzn, niezależnie od ich poglądów, wyznawanej religii czy zwyczajów żywieniowych.

W Szwajcarii każdy pełnoletni mężczyzna musi odbyć obowiązkową służbę wojskową. Niezdolni do służby wojskowej do 30. roku życia muszą płacić specjalny podatek będący formą rekompensaty za to, że nie służą w armii. 

Rada Federalna podkreśliła, że o tym czy dany mężczyzna jest zdolny lub niezdolny do służby wojskowej decyduje komisja wojskowa - i nie potrzeba do tego żadnej dodatkowej regulacji ustawowej.

Addor zgłosił propozycję zmian w przepisach w związku z przypadkiem 19-letniego Antoniego Da Campo, który został uznany za niezdolnego do służby wojskowej, ponieważ armia nie była w stanie zapewnić mu właściwego żywienia, ani butów z syntetycznej skóry.

Mężczyzna, który z medycznego punktu widzenia był zdolny do służby, skierował sprawę do sądu i procesował się z armią w kolejnych instancjach. Ostatecznie obie strony porozumiały się - i Da Campo mógł rozpocząć służbę w armii.

Zdaniem szwajcarskiego posła cała sprawa była "ośmieszająca dla armii". Zakaz służby dla wegan miałby chronić przed kolejnymi takimi przypadkami.