Pod koniec września Zbigniew Gryglas otrzymał od swojej partii naganę za wystąpienie na mównicy sejmowej z opaską Narodowych Sił Zbrojnych.

Poseł Nowoczesnej komentował również kwestię związków partnerskich. Chciał rozmawiać na ten temat tylko, jeśli sprawa miałaby dotyczyć par heteroseksualnych.

Dziś poseł Nowoczesnej ogłosił, że odchodzi z partii. Wydawał w tej sprawie oświadczenie. Pełną treść komunikatu opublikował portal 300polityka.

„Po wewnętrznej dyskusji przeprowadzonej między Ryszardem Petru a Zbigniewem  Gryglasem doszliśmy do wniosku, że istnieją znaczne rozbieżności merytoryczne między poglądami Posła Zbigniewa Gryglasa a linią programową N. Rozbieżności te dotyczą takich kwestii jak wizja Państwa i społeczeństwa,  kwestie światopoglądowe.

Spójność ideowa jest ważna dla każdej partii i dla każdej osoby, nie ma sensu jej w jakiś sposób naginać.

Dlatego postanowiliśmy, że nasze polityczne drogi się rozejdą. Zbigniew Gryglas  przestanie być członkiem partii Nowoczesna i klubu poselskiego N. 

Dziękujemy Zbyszkowi za dwa wspólne lata, zaangażowanie i pracowitość, a także lojalność. Życzymy powodzenia w pracy dla naszej wspólnej Polski i jesteśmy przekonani, że zawsze będziemy patrzeć na siebie życzliwie.

Wierzymy, że nadal będziemy współpracować w obszarach wymagających wspólnych działań szczególnie tam, gdzie wymagać tego będzie Polska Racja Stanu”